Kosmapharma – Zdrowe jelita to zdrowy mózg

KosmapharmaGroupSp.zo.o

Badania

Lactobacillus paracasei Lpc-37

CALM

podsumowanie badania klinicznego

kosma_stres_packshot

Cel badania

Ocena wpływu Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37®* na stres i lęk

kosma_probiotyk_pack_3

Projekt badania

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, jednoośrodkowe badanie kliniczne

* Uwaga: Lacticaseibacillus paracaseiLpc-37®wcześniej występował pod nazwą Lactobacillus paracasei Lpc-37®.

kosma_calm_2

Metodyka badania

 • 113 zdrowych uczestników obojga płci, wiek 18–45 lat, należących do populacji zgodnej z protokołem badania (zob. załącznik)
  • Lpc-37® w dawce 17 mld jtk na dobę
 • Zastosowanie protokołu TSST (Trier Social Stress Test) do wyzwalania odczuwanej i fizjologicznej odpowiedzi stresowej
 • Pierwszorzędowe oceniane zdarzenie:
  • Skuteczność w kontekście tętna przed TSST, w jego trakcie i po jego zakończeniu
 • Drugorzędowe oceniane zdarzenia:
  • Wskaźniki z ogólnego testu psychometrycznego, w tym odczuwany stres, wyniki oznaczeń kortyzolu, ciśnienie krwi i uzupełnianie dzienniczka internetowego, w tym ocena jakości snu, zdrowia, samopoczucia i nastroju w 7-tygodniowym okresie między wizytami 1 a 3

CALM

Projekt badania klinicznego

Interwencja-2-2

CALM

Znaczny spadek odczuwalnego stresu

kosma_stres_packshot

Cel badania

Ocena wpływu Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37®* na stres i lęk

kosma_wykres_2-1

Patterson i wsp. Neurobiol Stress. 24 listopada 2020;13:100277. doi: 10.1016/j.ynstr.2020.100277. PMID: 33385020

Podsumowanie badania percepcji wśród konsumentów

kosma_stres_packshot

Cel badania

Ocena wpływu Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37® na stres

kosma_probiotyk_pack_3

Projekt badania

Test stosowania w domu Randomizowane, prowadzone metodą pojedynczo ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, jednoośrodkowe badanie kliniczne

kosma_calm_3

Metodyka badania

 • 190 zdrowych, zestresowanych uczestników obojga płci, wiek 18–65 lat
  • Lpc-37® w dawce 17 mld jtk na dobę
  • Skala liniowa (0–100) do pomiaru poziomu stresu i lęku
  • Skale Likerta (1–5) do pomiaru stopnia zgadzania się z różnymi zapisami dotyczącymi stresu i skupienia umysłowego
 • Pierwszorzędowe oceniane zdarzenie:
  • Uczestnicy uzupełniali kwestionariusz przed rozpoczęciem przyjmowania produktu w celu określenia punktu wyjściowego. Po 4 i 8 tygodniach uczestnicy ponownie uzupełniali ten sam kwestionariusz

* Uwaga: Lacticaseibacillus paracaseiLpc-37®wcześniej występował pod nazwą Lactobacillus paracasei Lpc-37®.

U wszystkich uczestników w grupie Lpc-37® na zakończenie badania zaobserwowano tendencję do redukcji stresu

Uczestnicy odczuwali, że są mniej zestresowani

W kontekście codziennego życia proszę ocenić poziom stresu/lęku podczas typowego dnia:

kosma_wykres_2-2

* Wartość p dotyczy porównania placebo z Lpc-37 na zakończenie badania (8 tygodni).

W pokoleniu Y podgrupa Lpc-37® była znacznie mniej zestresowana w porównaniu z grupą placebo

W kontekście codziennego życia proszę ocenić poziom stresu/lęku podczas typowego dnia:

kosma_wykres_2-3

* Wartość p dotyczy porównania placebo z Lpc-37 na zakończenie badania (8 tygodni).

Opinie konsumentów w tygodniu 8 badania percepcji wśród konsumentów

„Jestem w dobrym nastroju, lepiej radzę sobie ze stresującymi sytuacjami”

„Mam bardziej radosny nastrój i mniej stresu. Wydaje się, że wracam do siebie”

„Zwykle jestem bardzo zestresowany i odczuwam znaczny lęk. Czuję, że ostatnio lepiej sobie z tym radzę”

„Mój nastrój się poprawił, choć praca jest wciąż mocno stresująca. Chyba lepiej radzę sobie ze stresem”

„Nawet mimo COVID-a nie czuję lęku, a normalnie w takiej sytuacji chyba bym zwariowała”

kosma_head_opinie

DLACZEGO BADANIE PERCEPCJI WŚRÓD KONSUMENTÓW JEST WAŻNE?

Uzupełnia wyniki badania
klinicznego SISU

Rezultaty potwierdzają wyniki
badania klinicznego SISU

kosma_body_1

Jest prowadzone bezpośrednio
z udziałem konsumentów

Spokój

W badaniu klinicznym potwierdzono złagodzenie odczuwanego stresu i zrelaksowanie umysłu.

Pomaga radzić sobie z psychologiczną reakcją na stres

Wspomaga dobre samopoczucie psychiczne

Pomaga zrównoważyć i kontrolować ogólnie odczuwany stres

kosma_calm_4

17 mld jtk | Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37®*

* Uwaga: Lacticaseibacillus paracaseiLpc-37®wcześniej występował pod nazwą Lactobacillus paracasei Lpc-37®.

Statystyki

 • Według Raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) z 2018 r. prawie 75% dorosłych osób przyznało, że doświadczyło co najmniej jednego fizycznego lub emocjonalnego incydentu stresowego w ciągu ostatniego miesiąca
 • Polska, według MZ u prawie ¼ badanych osób (wiek 18-64 lata) można było rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne, co w odniesieniu do populacji ogólnej daje aż sześć milionów Polaków z jakąś formą zaburzenia psychicznego. 10% mieszkańców Polski (aż 2,5 mln. ludzi) cierpi na zaburzenia nerwicowe, a u prawie miliona Polaków można rozpoznać zaburzenia nastroju w tym depresję.
Scroll to Top