Kosmapharma – Zdrowe jelita to zdrowy mózg

KosmapharmaGroupSp.zo.o

Różnice między
probiotykiem a psychobiotykiem?

Probiotyki

ZACZYNA SIĘ
OD MIKROBIOMU

Mikrobiom składa się z różnorodnych żywych komórek (bakterii, grzybów i wirusów), które żyją w organizmie i wokół niego.

kosma_probiotyk_pack_3

Jak przywrócić równowagę?

Przyjmowanie wysokiej jakości suplementu probiotycznego może pomóc uzupełnić pożyteczne bakterie w jelitach. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy probiotyk w swojej sytuacji.

W mikrobiomie większość bakterii jest pożyteczna – nazywamy je „probiotykami”.

Chociaż pełna lista korzyści płynących ze stosowania bakterii probiotycznych jest wciąż opracowywana, z badań wiemy, że te przyjazne bakterie pomagają w funkcjonowaniu układu trawiennego, układu nerwowego i moczowo- płciowego, w budowaniu odporności człowieka a nawet problemów na tle zdrowia psychicznego.

kosma_probiotyk_pack_1
kosma_probiotyk_pack_2

Problem pojawia się, gdy Twój mikrobiom staje się niezrównoważony.

Być może podróżowałeś, bierzesz antybiotyki, przeżywasz stres lub po prostu stosujesz niezdrową dietę. Zmiany te mogą zaburzyć równowagę dobrych i złych bakterii w organizmie – jest to stan znany jako dysbioza. Może to prowadzić u człowieka do wystąpienia  gazów, wzdęć, zaparć, biegunki, a nawet osłabienia układu odpornościowego.

CO OZNACZAJĄ NAZWY PROBIOTYKÓW ?

Każda nazwa probiotyku składa się z trzech części.

kosma_probiotyk_reka_1_2

Rodzaj

Pierwsza część nazwy naukowej czyli  “Rodzaj” , mówi nam, do jakiej kategorii należy dane zwierzę lub probiotyk. Na przykład pies należy do rodzaju „Canis ”

kosma_probiotyk_reka_2_2

Gatunek

Druga część nazwy mówi nam o jakim gatunku zwierzęcia lub probiotyku mówimy. Na przykładzie psa gatunek „lupus” oddziela psy domowe od innych przedstawicieli rodzaju Canis , takich jak kojoty. Jeśli chodzi o probiotyki, jednym z gatunków, które często można znaleźć w suplementach, jest „acidophilus”.

kosma_probiotyk_reka_3_2

Szczep

Trzecia część nazwy, szczep, mówi nam, o jakiej konkretnej rasie probiotyku mówimy. Czy chciałbyś, żeby chihuahua ciągnął Twoje psie zaprzęgi? Husky prawdopodobnie będzie lepiej pasował – ze względu na wielkość rasy i zestaw umiejętności. Odnosi się to również do szczepów probiotycznych: różne szczepy mają różne zdolności i zapewniają różne korzyści.

Jeśli chodzi o probiotyki, jednym z gatunków, które często można znaleźć w suplementach, jest „acidophilus”.

Psychobiotyki

Czym są psychobiotyki?

Psychobiotyki to żywe drobnoustroje, które wywołują korzyści zdrowotne u pacjentów chorujących na zaburzenia psychiczne i nie tylko. W odróżnieniu od probiotyków, psychobiotyki są zdolne do produkcji neuroprzekaźników, które wpływają na oś jelito-mózg, zapobiegając zaburzeniom układu nerwowego. Wykazują działanie przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe.

kosma_mozg_jelito_2
kosma_człowiek_probiotyk

Mikrobiota a układ nerwowy, czyli zgodna komunikacja

Zachwianie równowagi mikrobioty jelitowej (dysbioza) może nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko w zakresie spadku odporności czy też zaburzeń trawienia i wchłaniania substancji odżywczych, ale może też prowadzić do zaburzeń psychicznych. Jak to możliwe, skoro droga między mózgiem, a jelitami wcale nie należy do najkrótszych?

Oś jelitowo-mózgowa

Układ pokarmowy i nerwowy połączone są ze sobą osią jelito-mózg, która stanowi dwukierunkową komunikację między mikrobiotą jelitową a centralnym układem nerwowym człowieka. Każdy człowiek ma swój własny, indywidualny profil mikrobioty, który zmienia się przez całe życie pod wpływem szeregu różnych czynników. Wykazano, że struktura jakościowa i ilościowa flory bakteryjnej wpływa na zmniejszenie stresu i rozwoju depresji. Co więcej, mózg również może wpływać na stan jelit, a więc bodźce stresowe mogą prowadzić do zubożenia mikrobioty jelitowej i dysbiozy.

kosma_jelito-mozg_packshot

Zdrowie mózgu

Stres i lęk występują coraz częściej i negatywnie wpływają na zdrowie oraz produktywność

Stres to odpowiedź na zagrożenie sytuacyjne

dorosłych zgłasza odczuwanie umiarkowanego stresu, a 14% znacznego stresu.

Częstą reakcją na stres jest pojawienie się lęku

ok.

dorosłych zmaga się
z zaburzeniami lękowymi
są to najczęściej występujące
w USA zaburzenia psychiczne.

Źródła: National Institute of Mental Health (Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego). Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, badanie ankietowe z 2017 r. dotyczące stresu w Ameryce. Multi sponsor Surveys, Inc., badanie z 2018 r. dotyczące zapotrzebowania na energię i rozwiązań. Amerykańskie Towarzystwo Lęku i Depresji. US Census Bureau (agencja Stanów Zjednoczonych ds. spisu ludności

Na całym świecie gwałtownie rośnie liczba suplementów diety mających poprawiać nastrój i stan psychiczny

Cały świat

kosma_rocket

8 549

nowych suplementów
pozycjonowanych jako oddziałujące
na nastrój, stres lub lęk*

kosma_kołoratunkowe

333

nowe suplementy psychobiotyczne
pozycjonowane jako oddziałujące na
nastrój, stres lub lęk*

kosma_chartbar

34%

Przyrost psychobiotyków
pozycjonowanych jako oddziałujące na
nastrój, stres lub lęk –> o 8 razy szybciej
niż dla kategorii nastroju, stresu lub
lęku*

Stany Zjednoczone

kosma_rocket

3 199

nowych suplementów
pozycjonowanych jako oddziałujące
na nastrój, stres lub lęk*

kosma_kołoratunkowe

152

nowe suplementy psychobiotyczne
pozycjonowane jako oddziałujące na
nastrój, stres lub lęk*

kosma_chartbar

20%

Przyrost psychobiotyków
pozycjonowanych jako oddziałujące na
nastrój, stres lub lęk –> o 8 razy szybciej
niż dla kategorii nastroju, stresu lub
lęku*

Okres: od 2014 r. do YTD 2019 r.
Źródła: Analiza rynku Innova (wyszukiwanie po dowolnej frazie w zakresie pozycjonowania pod kątem nastroju, stresu lub lęku w bazie danych suplementów). Nutrition Business Journal.

NEURO LPC - INNOWACYJNE WSPARCIE ZDROWIA MÓZGU

kosma_calm

Co jest konieczne w przypadku wiodącego szczepu?

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

GWARANCJA STABILNOŚCI

Postać użytkowa i badania zapewniające żywotność przez cały termin ważności

BADANIA TOKSYCZNOŚCI

Przeprowadzono badania toksyczności w celu potwierdzenia bezpieczeństwa przy spożyciu przez ludzi

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Status GRAS (Generally Recognized as Safe), zgłoszenie do FDA i akceptacja przez agencję bez zastrzeżeń

IDENTYFIKACJA SZCZEPU

Cały genom każdego szczepu został zsekwencjonowany i poddany asemblacji

AUDYT JAKOŚCIOWY

Wytwarzanie w USA zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania zatwierdzonymi przez FDA. Systemy zarządzania jakością audytowane przez National Science Foundation (NSF)

BADANIA PRZESIEWOWE BEZPIECZEŃSTWA GENETYCZNEGO

Przeprowadzone badania wirulencji i właściwości toksykogennych oraz brak potencjału przeniesienia antybiotykooporności

PRZEŻYWALNOŚĆ

Przeprowadzono badania tolerancji kwasu żołądkowego i soli kwasów żółciowych

TESTY KLINICZNE

Klinicznie sprawdzone bezpieczeństwo stosowania i skuteczność

Dowiedzione rezultaty

trójetapowy proces badań szczepu lpc37

FAZA PRZEDKLINICZNA: BADANIE NA MYSZACH*

kosma_microscope

ETAP 1

BADANIE KLINICZNE SISU Z UDZIAŁEM LUDZI

kosma_pils

ETAP 2

BADANIE PERCEPCJI WŚRÓD KONSUMENTÓW

kosma_person

ETAP 3

* Publikacja: Stenman, Patterson i wsp. Behav Brain Res. 3 lutego 2020;379:112376. doi: 10.1016/j.bbr.2019.112376. PMID: 31765723.
#Publikacja: Patterson i wsp. Neurobiol Stress. 24 listopada 2020;13:100277. doi: 10.1016/j.ynstr.2020.100277. PMID: 33385020; PMCID: PMC7770962.
  •  Skowron K., Budzyńska A., Wiktorczyk-Kapischke N., Chomacka K., Grudlewska-Buda K., Wilk M., Wałecka-Zacharska E., Andrzejewska M.,Gospodarek-Komkowska E., The Role of Psychobiotics in Supporting the Treatment of Disturbances in the Functioning of the Nervous System—A Systematic Review, International Journal of Molecular Sciences, 2022.
  • Lu C.S., Chang H.C., Weng Y.H., Chen C.C., Kuo Y.S., Tsai Y.C., The Add-On Effect of Lactobacillus plantarum PS128 in Patients With Parkinson's Disease: A Pilot Study, Front Nutr., 2021.
  • Chahwan B., Kwan S., Isik A., van Hemert S., Burke C., Roberts L., Gut feelings: A randomised, triple-blind, placebo-controlled trial of probiotics
    for depressive symptoms, J Affect Disord., 2019.
Scroll to Top